nieuwsberichten

Professionele brandbestrijdingsopleidingen

       Dankzij de nieuwe gesloten aanhangwagen kan de firma Van Wassenhove nu erkende opleidingen op locatie gaan geven. De aanhangwagen is...
[-Lees verder-]

Eerste aanhangwagen met laadkraan

 Nu de grootste wijzigingen met betrekking tot de nieuwste Europese regelgeving doorgevoerd zijn hebben we onze eerste aanhangwagen volgens de wetgeving...
[-Lees verder-]

ISO label BCW aanhangwagens contactgegevens BCW aanhangwagens

geschiedenis van bcw aanhangwagens Geschiedenis van BCW aanhangwagens

In 1976 is Dhr. Luc Aras gestart met het ontwerpen en vervaardigen van aanhangwagens in Lier onder de naam Traffic. Later heeft hij in Berlaar het pand van "Fille Put" -een toenmalige mazoutdistributeur- kunnen kopen. Zo ook begon hij geremde aanhangwagens te vervaardigen.

Na een erkenning door het ministerie van verkeer als “erkend Belgisch constructeur” van geremde aanhangwagens werd dan ook de merknaam "BCW" gekozen wat duidde op: Berlaarse Constructie Werken. Door de expansie van z 'n activiteiten werd de nood tot een omvorming van de eenmanszaak tot een vennootschap opportuun. Zo werd in 1987 de firma “Ar-Co Metal NV” opgericht.

De aanhangwagens van Luc en Co kregen al gauw de naam van stevig, robuust en degelijk ontwerp wat resulteerde in een sterke groei van z’n bedrijf. Het pand werd alsmaar verder uitgebouwd met een boogloods, een nieuwe hal voor de montage e.d. . Doch kampte hij zwaar met de zorgen dat het perceel in woonzone was gevestigd. In 2004 sloeg het noodlot toe… . Hij en zijn vrouw kregen quasi gelijktijdig het nieuws te horen dat ze beiden leden aan kanker. Na een moedige strijd van 2 jaar heeft hij de kracht en de moed verloren en de hoop opgegeven. Hij is overleden op 2 september 2006.

Als vriend en collega metaalbewerker had hij mij meermaals geconfronteerd met de vraag of ik aan zijn bedrijf een nieuwe toekomst wilde geven. Op z ’n sterfbed heb ik dan ook beloofd er werk van te maken. Eind 2006 heeft de firma R&C nv de firma Ar-Co Metal nv overgenomen. De eerste taak was om alles een nieuwe thuis te geven in de nieuwe KMO-zone van Berlaar.

Na enkele jaren hebben we het perceel in de Hellegatstraat uitgebreid met een extra opslag- en zaaghal. Momenteel zijn we de montageplaats volledig aan het moderniseren. Tinneke die instaat voor het dagelijks bestuur zorgt voor een vlot verloop van prijsopgave tot de aflevering. Door het invoeren van een gestructureerde organisatie heeft ze samen met het ganse team in september ’10 het ISO 9001- certificaat behaald.

Gezien de naam Ar-Co Metal nv vaak verwarring gaf met de merknaam “BCW” hebben we meteen een naamswijziging doorgevoerd sinds september ’10. Zo is nu de naam BCW nv de nieuwe bedrijfsnaam en merknaam. Nu zijn we alles aan het organiseren om zo snel mogelijk de erkenning als “Europees constructeur” te behalen.

Voor dit alles een hartelijke dank aan Luc Aras, alle klanten, alle dealers en allen die ons steunen bij het uitbouwen van de firma BCW nv.

 Vriendelijke groeten,

 

Jan Van der Veken

Gedelegeerd bestuurder

BCW nv